ഉറപ്പാക്കാം ആരോ​ഗ്യ സുരക്ഷ ഈ ശീലങ്ങളിലൂടെ

സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കോട്ടക്കല്‍ ആര്യവൈദ്യശാല നിര്‍മിച്ച ഹാന്‍ഡ്‌ സാനിറ്റൈസറാണ്‌ “ശുദ്ധി. 70 ശതമാനം ഈതൈല്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍, മഞ്ഞള്‍, ചെറുനാരങ്ങ, ആര്യ, എന്നിവയാണ്‌ ‘ശുദ്ധി’യില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്‌.

Read More

Management of cancer – An Ayurvedic view

Ayurveda doesn’t describe this disease as a single entity. The description about the disease can be seen in different topics in our classical texts. Each of these principles has to be differentiated from each chapter and can be used in the treatment. Clinical experience counts here.

Read More
Ayurveda for Skin Care Score 0%

Ayurveda for Skin Care

Gentle skin friendly soaps can also be used for washing out the oil.  Vibha soap contains Udumbara, Aswatha, Nyagrodha and Nimba which are primary among the drugs recommended by Ayurveda for use in skin diseases.

Read More
Loading